Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) Semineri

 


Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39. Maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde oluşturulan, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin (TKYS) kullanımına ilişkin seminer merkez kütüphanesinde verildi.

2013 yılının Ocak ayından itibaren kullanılacak olacak sistem, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen seminer ile personele tanıtıldı.

3 gün boyunca devam edecek olan eğitim semineri üniversite idari personeli;  Turan Şeyban, Necmi Doluel, Ümit Şenoğlu, Hüseyin Erişgin ve Tayfun Çağlar tarafından verilecek.