Tüm Birimler

Başkanlık

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevleri: Üniversitemizin eğitim-öğretim alanında en iyi hizmeti verebilmesi için, ihtiyaç duyulan mal, malzeme, makine teçhizat, cihaz ve demirbaşların satın alınması ile ilgili ihale işlemleri, araçların alım işleri, ulaşım hizmetleri, personel servis hizmetleri, taşınmazların kayıt ve kiraya verme işlemleri, taşınır kayıt işlemleri, lojmanların tahsis işlemleri ile devir teslim işlemleri, Üniversitemizin Güvenlik ve Koruma ile ilgili işlemler Daire Başkanlığımız tarafından yerine getirilmektedir.

 

Yılmaz ÖZTÜRK Daire Başkanı
 • 7150

İrfan KARAGÖL Daire Başkan Yardımcısı
 • -

Nurcan ARSLANOĞLU Sekreter
 • 0 362 457 60 65 - 0 362 312 1919 (7150)

Araç İşletme

 

Üniversitemizce kullanılan araçların koordinasyonunu sağlayan, ulaşım ve taşıma hizmetlerini gerçekleştiren ve araçların bakım-onarımı ile ilgili işlemleri yapan birimdir.

ŞUBE MÜDÜRÜ
İsa Bayram

 

İsa BAYRAM Araç İşletme Müdürü
 • 6400

Abbasi DİNÇ Memur
 • 6402

Tahsin CANPOLAT Baş Şoför
 • 6401

Şoförler Şoför Listesi

Bütçe-Plan ve Maaş Tahakkuk

 

Başkanlığımızın ve bağlı idari birimlerin bütçe-plan ve tahakkuk işlemlerini koordine etmekten sorumlu birimdir.

BÜTÇE-PLAN SERVİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ
Kadir KELEŞOĞLU

MAAŞ TAHAKKUK SERVİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ
Murat YALÇIN

 

Kadir KELEŞOĞLU Bütçe-Plan Servisi Şube Müdürü
 • 7154

Şerafeddin ARSLAN Bütçe/Plan Servisi - Bilgisayar İşletmeni
 • 7157

Necmettin TORGAY Bütçe/Plan Servisi - Bilgisayar İşletmeni
 • 7156

Orkun ESMEK Bütçe/Plan Servisi - Memur
 • 7180

İpek TOSUN Maaş Tahakkuk Servisi - Bilgisayar İşletmeni
 • 7165

Seyit AKYOL Maaş Tahakkuk Servisi - Bilgisayar İşletmeni
 • 7163

Elif AKYILDIZ OKUMUŞ Maaş Tahakkuk Servisi - Daimi İşçi
 • 7169

Esra TÜRKPENÇE Maaş Tahakkuk Servisi - Şirket İşçisi
 • 7164

Murat YALÇIN Maaş Tahakkuk Birimi Şube Müdürü
 • 7158

İdari İşler

 

Üniversitemiz kampüslerinin temizlik hizmetleri, lojman tahsis, devri teslim ve ısıtma işleri, Rektörlük evrak ve posta işlemlerini gerçekleştirmekten sorumlu olan birimdir.

ŞUBE MÜDÜRÜ
Ahmet Doğan

 

Ahmet DOĞAN İdari İşler Şube Müdürü
 • 7171

Fikrettin DAĞLI Bilgisayar İşletmeni
 • 7173

Mustafa BOZLAK Memur
 • 7173

Ferdes AKÇA Daimi İşçi
 • 7152

Yılmaz ALTUNOK Memur
 • 7088

Koruma ve Güvenlik

 

Üniversitemiz kampüs güvenliğini sağlamak ve kampüslerde giriş çıkış takibini yapmaktan sorumlu birimdir.

ŞUBE MÜDÜRÜ
Zekeriya Ün

 

Zekeriya ÜN Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü
 • 2190

Güvenlik Şefleri Güvenlik Şefleri
 • --

Güvenlik Grup Şefleri Grup Şefleri
 • --

Güvenlik Görevlileri Güvenlik Görevlileri
 • --

Bekçi Bekçi
 • ---

Taşınır Kayıt ve Kontrol

 

Taşınır kayıt ve kontrol süreçlerini koordine etmekten sorumlu birimdir.

ŞUBE MÜDÜRÜ
Turan Şeyban

 

Turan ŞEYBAN Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürü
 • 7185

Tayfun ÇAĞLAR Teknisyen Yardımcısı
 • 7183

Ümit ŞENOĞLU Bilgisayar İşletmeni
 • 7182

Satın Alma

 

Üniversitemizin eğitim-öğretim alanında en iyi hizmeti verebilmesi için, ihtiyaç duyulan mal, malzeme, makine teçhizat, cihaz ve demirbaşların satın alınması ile ilgili işlemleri yapmakla sorumlu birimdir.

DOĞRUDAN TEMİN SERVİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ
Kadir KELEŞOĞLU

İHALE SERVİSİ ŞUBE MÜDÜRÜ
Murat YALÇIN

 

Kadir KELEŞOĞLU Doğrudan Temin Servisi Şube Müdürü
 • 7154

Murat YALÇIN İhale Servisi Şube Müdürü
 • 7158

Erkan BUDANOĞLU Doğrudan Temin Servisi - Bilgisayar İşletmeni
 • 7162

Alim ULUTAŞ Teknisyen
 • 7161

Oktay BATUM İhale Servisi - Şef
 • 7161

Meral BENEK Doğrudan Temin Servisi - Memur
 • 7162

Hasan EKİZ İhale Servisi - Memur
 • 7161

Taşınmazlar

 

Taşınmazların kayıt ve kiraya verme işlemlerini yapmakla sorumlu birimdir.

ŞUBE MÜDÜRÜ
Mehmet Kalem

 

Mehmet KALEM Taşınmazlar Şube Müdürü
 • 7153

Harun YÜZGEÇ Şef
 • 7175

Senai OCAKTAN Bilgisayar İşletmeni
 • 7131

Yaşar BALCI Bilgisayar İşletmeni
 • 7131
Back to Top