Fiyat Tespit Komisyonu

Başkan :  Prof.Dr.Mehmet Ali CENGİZ  (Rektör Yard.)

Üye : İrfan KARAGÖL (Daire Başkan Yard.)

Üye : Senai OCAKTAN (Bilgisayar İşletmeni)

Back to Top