Taşınmaz İzin Komisyonu

2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri uyarınca 09/10/2018 tarih ve E.5382 sayılı Rektör oluru ile kurulmuştur.

Başkan : Prof.Dr. Sait BİLGİÇ (Rektör) 

Üye : M.Kemal ÇAYIROĞLU (Genel Sek. Yrd.)

Üye : İnş. ve Çev. Y. Müh. Recep DURMUŞ (Yapı İşleri D.Bşk.)

Üye : Yılmaz ÖZTÜRK (İdari ve Mali İşler D.Bşk.)

Üye : Nuri ARSLAN (Hukuk Müş.)

Back to Top