İrfan KARAGÖL Daire Başkan Yardımcısı
  • -
  • -

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Tütün Eksperleri Yüksek Okulundan Tütün Teknoloji Mühendisi olarak mezun oldum. 1992 yılında Ülkemizin önemli özerk kuruluşlarından olan TEKEL Genel Müdürlüğünde Tütün Teknoloji Mühendisi olarak göreve başladım. Bu kurumda Güneydoğuda Kurtalan, Batman, Muş, Bitlis, Diyarbakır İşletme Müdürlüklerinde, Karadeniz’de Alaçam, Bafra, Trabzon İşletme Müdürlüklerinde, Ege bölgesinde Denizli, İzmir İşletme Müdürlüklerinde Tütün Teknoloji Mühendisi (Eksper), Bakım İşleme Baş Eksperi olarak tütün tespit, tesellüm, bakım Eksperliği gibi teknik görevlerde ve İşletme Müdür Vekillikleri, Merkez Bölge Müdür Yardımcılığı, Merkez Bölge Müdürlüğü gibi idari görevlerde bulundum. Kurum içi kadro yükseltme sınavlarında başarılı olarak önce Bafra Merkez Bölge Müdürlüğünde Müdür yardımcısı, daha sonra Samsun merkez Bölge Müdürlüğünde Müdür kadrolarına atanarak Tekel(TTA) özelleştirilene kadar bu görevleri yürüttüm. 2010 tarihinde OMÜ Rektörlüğünün talebi üzerine OMÜ Ballıca Kampusu Koordinatörlüğü olarak tescil edilen; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ve Uzaytem Müdürlüğünün birlikte teşkilatlandığı yerleşke alanının gayesine uygun, süratle faaliyete geçebilmesi için katkısı olacağı düşüncesiyle OMÜ genel sekreterliğine (1 sayılı cetvel, 3600 ek göstergeyle) Araştırmacı olarak nakledildim. İçerisinde Uçuş Okulu, Uçak Bakım Atölyesi, Kompozit atölyesi ve Uçak yakıt istasyonun bulunduğu Uzaytem Müdürlüğünün Sekreterliğini ve Faaliyet alanı içinde UZAYTEM Müdürlüğü, Sivil havacılık Yüksek Okulu, Havacılık ve uzay Bilimleri Fakültesinin yer aldığı OMÜ Ballıca Kampüsü Koordinatörlüğü sekreterliği görevlerini yürüttüm. Halen OMÜ Rektörlüğünün İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcılığı Görevini yürütmekteyim. “Bafra’nın Kentleşmesi, Göçlerin Şehrin Sosyo- Ekonomik, Kültürel Tarihi Gelişimine Etkisi” konulu bitirme proje ödevimi tamamlayarak Yerel Yönetimler dalında Yüksek lisans yaptım.

Back to Top