Turan ŞEYBAN Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürü
  • 7185
  • ---

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunu olup, 1982 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde göreve başladı. 1987 yılında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevlendirildi. 1997 yılında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görevlendirildi. 2006-2009 yılları arasında Ayniyat Saymanlığına vekaleten atandı. 2009 yılında Ayniyat saymanlığına asaleten atandı. 2011 yılında Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğüne atanmıştır.

Back to Top